1. 1.
    arap emperyalimini besleyen herzedir. şimde de ihraç mallarımızı boykot etmek üzere karar almışlardır.
    ... monk of monkmountain