1. 1.
  Sri Thakur Gadadhar Chattopadhyaya Ramakrishna Paramahamsa, (18 Şubat 1836 - 16 Ağustos 1886) Hindu azizdir. Ana tanrıça Kali'ye bağlı ve Advaita Vedanta üstadı olarak "tüm dinlerin aynı amaca ilettiğini" vaaz etti.

  Ramakrishna'nın Hindu gelenğinde "Nirvikalpa Samadhi" olarak adlandırılan mistik deneyimi onun çeşitli dinlerin tanrı anlayışlarının yalnızca Mutlak'ın çeşitli yorumları olduğunu ve Nihai Hakikat'in beşeri terimlerle asla ifade edilemeyeceğine inanmaya sevketti. Bu anlayış Rig Vedalardaki "Hakikat birdir fakat bilgeler onu değişik isimlerle adlandırırlar" beyanıyla da uyum içerisindedir. Bu görüşün bir sonucu olarak Ramakrishna, hayatının çeşitli dönemlerini islamiyet, Hristiyanlık ve Hinduizm içindeki çeşitli Yogik ve Tantrik sektlerine ilişkin anlayışını geliştirmeye çalıştı.

  Ramakrishna'nın öğretilerindeki anahtar kavramlar:

  varoluşun birliği
  insanoğlunun ilahiliği
  Tanrı'nın birliği ve dinlerin uyumu
  insan yaşamında ana zihinsel engelin şehvet ve açgözlülük oluşu(Bengalcede kamini ve kanchana)
  Ramakrishna'nın hayatı ve öğretilerine ilişkin kişisel ifadeleri talebesi "M" adıyla bilinen Mahendranath Gupta tarafından yazılan "The Gospel of Sri Ramakrishna" adlı eserde yer almaktadır. Adi Sankara tarafından binlerce yıl öncesinde yapıldığı gibi Ramakrishna Paramahamsa da aşırı ritüellere gömülmüş Hinduizmi yeniden canlandırmış ve modern dönemin başlarındaki islamiyet, Hristiyanlıktan gelen meydan okuyuşlara karşı onu desteklemiştir.

  http://tr.wikipedia.org/wiki/Sri_Ramakrishna
  ... mulayim
 2. 2.
  her dinin aynı derecede doğru ve geçerli olduğunu savunur.
  ... lanetlizeynep
 3. 3.
  "hepimizin allah'i bir olm. savasmayalim, seviselim!" diyen insan. sevenleri tarafindan avatar ya da "allah'in dunyadaki izdusumu" olduguna inanilir. homoseksuel oldugu rivayetler arasindadir.
  ... jemo