1. 1.
    Septisizm olarak bilinen felsefedir. Dogmaları kabul etmezler ayrıca mutlak bilginin olamayacağını söylerler. Eleştirel düşünce temel alınır. Amaç doğru cevap vermekten ziyade doğru sorular sormaktır. Düşünceyi geliştirirken teyit ön yargısı adı verilen durumdan sakınmak için insanın kendi algısının, hafızasının sınırlarını irdelemesi gerektiğini savunmuşlardır.
    (bkz: teyit ön yargısı)
    Günümüzde gerçeğin peşinde koşmaya çalışan, eleştirel düşünme alışkanlığını artırma gayretinde olan, bir düşünce ile karşılaştığında, ‘bu kesin doğrudur veya kesin yanlıştır’, demeyen, veriler karşısında fikrini değiştirebilen, açık fikirli kişilere skeptist damgası vurmak uygundur.
    ... daimonisay