1. 1.
    ağzının tadini bilen insan aktivitesi. lakin içmek daha efdaldir.
    ... erectof