1. 1.
    Özellikle önemli anlarda olurki saklamaya çalışrken şekilden şekle girersiniz.
    -1 ... 2023 bor karteli