1. .
  fransız düşünür jean-françois lyotard'ın kitabının adı. lyotard modernizmin-sonrası ya da ötesi olarak algılanan sürece bu adı vermiştir.

  (bkz: postmodern dürüm) *
  1 ... paranoyak sizofren
 2. .
  kitap 1979'da piyasaya çıkmıştır*.
  lyotard'ın iddiası aslında ideolojilerin ve
  üst-söylemlerin sonuna gelindiği tezidir.*
  ... meister writer
 3. .
  Jean-François Lyotard'ın, aynı adlı kitabında tanımlayıp ortaya koyduğu ve
  modernizm-sonrası diyebileceğimiz bir süreci ifade etmek için kullandığı
  tanımlama. Buna göre, postmodernizm belli bir dönemin ya da çağın
  adlandırması olmaktan çok, modernizmde temellenen Büyük Anlatılar'a ve
  onları var kılan temel ilke ve kavramlara yönelik derin bir kuşku halini
  ifade etmektedir. Hatta bu kuşkunun yanı sıra aynı şekilde derin bir
  inançsızlık hali de postmodern durumu ifade eden öğelerden biridir.
  Endüstri-sonrası-toplumsal yapı bu noktaya ulaşmış, Aydınlanma Çağı'nda
  geçerli olan ilkelere duyulan güven yerini derin bir karamsarlığa ve
  inanmamaya bırakmıştır. Bu inançsızlık durumunda yapılan sorgulamalar
  aynı zamanda ortaya modernizmin kendini tanımlayışı ile ilgili soruları
  gündemleştirmiş ve bilginin niteliğinden aklın güvenilirliğine ve
  bunlara dayalı tüm siyasal projelerin geçerliliğine dair meşruiyet
  sorununu gündeme getirmiştir. Bazı postmodernist teorisyenlerin de
  bu durumu uç noktalara götürülüp yepyeni bir çağın adlandırılması
  olarak ele aldıkları görülmektedir. Ancak daha başka yorumlarda
  postmodern durum, yepyeni bir çağı ya da dönemi adlandırmaktan çok,
  asıl olarak modernizm içinde (ya da düzleminde) onun aksiyomatik
  yapısının geçersizliğinin ortaya konulması ve temel kategorilerinin
  kuşkuyla karşılanması halini ya da durumunu dile getirir.*
  (bkz: postmodernite)
  ... meister writer
 4. .
  postodernizm kavramının kendinden önceki kullanımından çıkıp populer anlamına kavuşturan kitabın ismi.aynı zamanda postmodernizmin kutsal kitabı.
  ... bazarov01