1. 1.
    Ne güzel ne zekidir.
    ... trinitrotoluen