1. 1.
  https://www.idrlabs.com/tr/politik-eksen/testi.php

  bana; 27,8% Sol, 13,9% sosyal demokrasi çıkan sonuçlardır.
  ''merkez sol'', ''sosyal demokrat'' kimliğim var imiş.

  Sol-Sosyal Demokrasi: Bu düzlemdeki bireyler, hem sosyal hem de ekonomik sorunlara karşı toplumsal çözümleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Kendilerini, kapitalizmin aşırılıklarını sınırlandıran karma bir ekonomi ve evrensel bir refah devleti sayesinde eşitsizliği azaltan bir yönetim biçimini destekleyici olarak görmeye eğilimlilerdir. Katılımcı demokrasi ve devlet aracılığıyla toplum genelinde kolektif çözümleri, ekonomik yeniden dağılımı ve paylaşılan değerleri teşvik etmeye çalışıyorlardır.

  ------

  diğerleri ise

  Sol Liberalizm-sosyal Liberalizm: Bu düzlemdeki bireyler, bireysel olarak özgürlüğü desteklerken, ihtiyaç sahiplerine sosyal fayda sağlamak için piyasayı vergilendirmeye çalışmaktadır. Kendilerini bireysel özgürlük ve sosyal adalet arasında denge arayışı içinde görmeye eğilimlilerdir ve çok kültürlülük, laik hükümet ve uluslararası işbirliğini desteklerler. Genelde sosyal ilişkilerde devlet müdahalesine şüpheyle yaklaşırken, yine de devletin ayrımcılıkla mücadelede ve eşit muamelenin sağlanmasında meşru bir rolü olduğunu düşünürler.

  Sağ-Muhafazakarlık: Bu düzlemdeki bireyler, geleneksel sosyal ve ekonomik düzeni korumak ve devletin egemenliğini korumak için çabalamaktadır. Kendilerini, atalarının muhtemel isteyebileceklerinin savunucuları gibi görürler ve sıkı göçmenlik yasalarını, geleneksel değerleri ve güçlü bir orduya sahip olma düşüncesini desteklerler. Ulusal güvenlik ve kültür konularında genellikle devlet için bir rol görseler de, ekonomide devlet katılımına karşı daha fazla şüpheyle yaklaşma eğilimindedirler.

  Sağ-Liberalizm (Özgürlükçü) : Bu düzlemdeki bireyler, her bakımdan birincil politik fayda olarak özgürlüğü korumayı amaçlamaktadır. Kendilerini hem kişisel hem de ekonomik özgürlüğün güçlü destekçileri olarak görmeye eğilimlidirler ve kolektif plan ve hedeflere derinden şüpheyle yaklaşırlar, bunun yerine gönüllü dernek ilkesini ve bireyin kendi kararlarını verme kapasitesini vurgulamaktadırlar. Diğer üç düzlemde yer alanlara göre genelde devlet için daha az rol görüyorlar, bunun yerine piyasanın kendiliğinden sosyal düzenine inanıyorlardır.
  2 ... eylulsabahi