1. 1.
    sıkça kullanılan bir özlü söz
    ... crazypierre