1. 1.
    islam'ın ilk medresesi 937 yılında Buhara şehrinde teşkil edilen Paracek-Medresesi idi. Wilhelm Bartold'a göre, Buhara'da teşkil edilen ilk medrese, Orta Şarkta teşkil edilen medreseler arasında en eskisidir. Buhara da teşkil edilen medrese, bütün islam dünyası için örnek olmuştur. Bu esasta Osmanlı devletinde medreseler faaliyetlerde bulunmuşlardır. Selçuklular XII asırda Anadolu'da ilk defa medreseleri teşkil etmişlerdir. Medreseler kurma ananesini Osmanlılar da devam ettirdiler. Medreseler, sadece islam ilahiyatı öğretimiyle meşgul olmamış, ayrıca dünyevî ilimlerini de öğretmişlerdir. Bu medreseler yanı zamanda ilmi araştırmalar merkezi de olmuşlardır.
    http://www.academical.org/dergi/makale/turkistan.htm
    ... buhara