1. 1.
    herkes tarafından kendi çıkarları için kullanılmak ve bundan dolayı zarar uğramak.
    ... conspirator