1. 1.
    Mısır yazılı belgelerinde, Tufandan sonra ülkeyi yönettiği söylenen yarı tanrı varlıklar. NTR harfleriyle gösterilir ve Neter olarak okunur, çoğulu Neteru'dur.
    ... juansebastianveron