1. 1.
  78-en-NEBE

  Meâric'den sonra inmiştir; ilk Mekkî sûrelerden olup 40 (kırk) âyettir. "Nebe' " haber demektir. Kıyamet haberlerini ihtiva ettiği için bu ad verilmiştir.

  Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

  1. Birbirlerine neyi soruyorlar?

  2. O büyük haberden mi?

  3. (inanıp inanmamakta) ayrılığa düşmektedirler.

  4. Hayır! Anlayacaklar!

  5. Yine hayır! Onlar anlayacaklar!

  6. Biz yeryüzünü bir döşek, yapmadık mı?

  7. Dağları da birer kazık .

  8. Sizi çifter çifter yarattık.

  9. Uykunuzu bir dinlenme kıldık.

  10. Geceyi bir örtü yaptık.

  11. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık.

  12. Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik.

  13. (Orada) alev alev yanan bir kandil yarattık.

  14. Sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik.

  15. Size tohumlar, bitkiler,yetiştirmek için

  16. Ve ağaçları(birbirine) sarmaş dolaş bahçeler.

  17. Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir.

  18. Sûr'a üflendiği gün, bölük bölük Allah'a gelirsiniz.

  19. Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur;

  20. Dağlar yürütülür, serap haline gelir.

  21. Şüphesiz, cehennem pusuda beklemektedir.

  22. Azgınların barınacağı yerdir (cehennem).

  23. (Azgınlar) orada çağlar boyu kalacaklar ,

  24. Orada bir serinlik ya da (susuzluk gideren) bir içecek tatmazlar,

  25. Kaynar su ve irin (tadarlar).

  26. Ancak (dünyada yaptıklarına) uygun karşılık olarak.

  27. Çünkü onlar hesap gününü (geleceğini) ummazlardı.

  28. Bizim âyetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı.

  29. Biz ise her şeyi bir kitapta sayıp yazmışızdır.

  30. Tadın! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.

  31. Şüphesiz takvâ sahipleri için de başarı ödülü vardır.

  32. Bahçeler,bağlar,

  33. Göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar,

  34. Ve içki dolu kâse(ler) .

  35. Onlar orada ne boş bir lâkırdı ne de yalan işitirler.

  36. Bunlar Rabbinin yeterli bir bağışı, mükâfatıdır.

  37. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmândır. O gün insanlar O'na karşı konuşmaya yetkili değillerdir.

  38. Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf olup durduğu gün, Rahmân'ın izin verdiklerinden başkaları konuşmazlar; konuşan da doğruyu söyler.

  39. işte o, kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun.

  40. Biz, yakın bir azap ile sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve inkârcı kişi: "Keşke toprak olsaydım!" diyecektir.

  http://www.kuranikerim.com/mdiyanet/nebe.htm
  6 ... jayjay
 2. 2.
  (bkz: göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar)
  (bkz: ov ye)
  1 -7 ... terekeme
 3. 3.
  https://video.uludagsozluk.com/v/nebe-suresi-62688/  Euzü Billahi mineş şeytanir racim"

  "B"iSMiLLÂHiR RAHMÂNiR RAHIYM

  1-) Neyi sorguluyorlar?

  2-) Azametli Haberi mi (ölüm sonrasında yaşamın devamı)?

  3-) Ki o konuda anlaşmazlık içindedirler!

  4-) Hayır, (düşündükleri gibi değil), yakında (vefat edince) bilecekler!

  5-) Yine hayır (düşündükleri gibi değil), yakında bilecekler!

  6-) Biz arzı (bedeni) bir beşik (içinde gelişeceğiniz geçici kullanım aracı)
  yapmadık mı?

  7-) Dağları (bedendeki organları) da birer kazık!

  8-) Sizleri de eşler (bilinç - beden) olarak yarattık.

  9-) Uykunuzu bir dinlenme kıldık.

  10-) Geceyi örtü kıldık.

  11-) Gündüzü de geçim meşgalesi kıldık.

  12-) Fevkinizde (yedi yörüngeli sistem - bilinç boyutunuzda) sağlam yedi (semâ)
  bina ettik.

  13-) Bir de ışık saçan bir kandil (Güneş - akıl) koyduk.

  14-) Yağmur bulutlarından şarıl şarıl bir su inzâl ettik.

  15-) Onunla taneler ve bitkiler çıkaralım diye.

  16-) iç içe girmiş bahçeler!

  17-) Muhakkak ki o Fasl (ayrılıp tasnif olma) süreci vakit olarak belirlenmiştir.

  18-) O süreçte Sur'a üfürülür de gruplar hâlinde gelirsiniz.

  19-) Semâ da açılmış, kapı kapı olmuştur (bilinç, duyu organsız algılama
  yaşamına açılmıştır).

  20-) Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur (organların sınırlaması kalmamıştır).

  21-) Kesinlikle Cehennem güzergâh olmuştur (herkes oradan geçer)!

  22-) Tuğyan edenler (azgınlar; zâlimler, Sünnetullâh'a göre korunma çalışmaları
  yapmayanlar) için yerleşim alanıdır!

  23-) Çok uzun süre kalıcılar olarak!

  24-) Orada ne bir serinlik tadarlar ne de keyif veren içecek!

  25-) Ancak hamim (kaynar su) ve gassak (irin) müstesna!

  26-) Tam karşılığı olarak yaşamlarının!

  27-) Muhakkak ki onlar bir hesap (yaşamlarının sonucunu) ummuyorlardı!

  28-) Varlıklarındaki işaretlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı!

  29-) (Oysa biz) her şeyi en incesine kadar kaydedip dosyalaştırdık!

  30-) O hâlde tadın; size azaptan başka bir şeyi asla artırmayacağız!

  31-) Muhakkak ki korunmuşlar için kurtuluş vardır.

  32-) Sulak bahçeler, üzüm bağları... ("Meselül cennetilletiy" uyarısı hatırlanmalı.
  Cennete dair anlatılanların tümü semboller benzetmelerle anlatılmaktadır.)

  33-) Yaşıt muhteşem eşler! (Cinsiyet kavramı olmayan şuur yapının hakikatinden
  gelen Esmâ özelliklerini açığa çıkaracağı muhteşem kapasiteli o boyutun özelliğiyle
  oluşmuş bedenler. Dişi - erkek ayrımsız! Allâhu âlem. A.H.)

  34-) Dolu kadehler!

  35-) Orada ne bir boş söz duyarlar ne de bir yalan.

  36-) Rabbinden bir ceza, (yani) yaptıklarına bağış olmak üzere!

  37-) Semâların, arzın ve ikisi arasında olanların Rabbidir, Rahmân'dır! Hiç
  kimse O'ndan bir hitaba mâlik değildir.

  38-) O süreçte, RUH (insanların tümünde şuur boyutunda açığa çıkan TEK'il Esmâ
  hakikati mânâsı) ve melekleri saf saf kıyamdadır. (Fıtratında) Rahmân'ın izin
  verdiği hariç, kimse konuşamaz hâldedir! O da doğruyu söyler.

  39-) işte budur Hak süreç! Artık dileyen Rabbine erecek çalışmayı yapsın!

  40-) Doğrusu biz sizi yakın bir azap (ölüm) ile uyardık! O gün kişi, ellerinin
  (kendine) ne takdim ettiğine bakar; hakikat bilgisini inkâr eden de şöyle der
  "Keşke toprak olsaydım!"

  allah ilminden yansımalarla kuran ı kerim çözümü
  3 ... aynali baba
 4. 4.
  ezber yapmaya başladığım ilk suredir. ebubekir şatiri yada ahmet el acemi den dinlemek keyif verir.
  ahmet el acemi: https://video.uludagsozluk.com/v/nebe-suresi-25540/

  &feature=fvwrel
  3 ... cokokerem
 5. 5.
  http://www.listen2quran.com/google/quran.aspx adresinden dinlenebilir suredir.

  --spoiler--
  29-) (oysa biz) her şeyi en incesine kadar kaydedip dosyalaştırdık!

  --spoiler--
  2 ... sunger
 6. 6.
  nebe suresi 22. ayette geçmekte olandır. cehennemden bahsetmiştir. surenin kendisini okumakta fayda vardır.
  3 ... sunger
 7. 7.
  http://www.islamianket.tr...Online-Kuran-dinlemek.htm adresinden dinlenebilen suredir.
  ... sunger
 8. 8.
  cennetteki bahçelerden, üzümlerden ve memeleri yeni sertleşmiş kızlardan bahseden sure.
  -4 ... luca brasi
 9. 9.
  dünyayı, yaratılışı, günlük hayatı, kıyameti, cennet ve cehennemi anlatmasına rağmen, mekanizması yeni çalışmaya başlamış bazı ergenler tarafından sanki porno suresi gibi algılanmaktadır.

  Tamam cennetteki kızlardan bahsediyor hatta tasvir var. Ama oradaki zina olmayacak. isteyen huri ile evlenebilecek.

  Ama islamı bilerek yanlış anlamaya çalışanlar ve anlayamayacak derecede olanlar var ki tek bir ayet üzerinde kafa yoruyorlar ve onu da yanlış anlıyorlar. Yazık.
  2 -2 ... zirdelisair
 10. 10.
  --spoiler--
  cennetteki bahçelerden, üzümlerden ve memeleri yeni sertleşmiş kızlardan bahseden sure.
  --spoiler--

  anlamını öğrendiğimde beni şoka sokmuş olan sure allahın kitabında bile meme geçiyor birileri kadınları yok etmenin saklamanın kapatmanın peşinde.
  allahta işini biliyormuş ha erkekleri nereden vuracağını öğrenmiş dedirtir.
  -2 ... ecemcix