1. 1.
    bir kavim veya kabilenin başkanı veya vekili. eskiden tekke ayinlerinde şeyhe yardım eden veya vekili olarak ayini yöneten kimse.
    ... allah in bir kulu