1. 1.
    Bitki hücrelerinde yada bazı kamçıtek hücrelilerde bulunan renksiz plastitler.
    1 ... martyns