1. 1.
    the lord of the rings te valinora ışık veren ağaçlardan altın olanı.
    ... felix felicis