1. 1.
    palayla işbirliği yaparlarsa 10 numara 5 yıldız olur.
    ... seruven44