1. 1.
    içi ve dışı katranla kaplı sepet biçiminde olan ve fırat nehri' nde kullanılan tekne.
    ... syda