1. 1.
    bir şeyin, bir olayın olmasını, ortaya çıkmasını beklemek, gözetmek.
    1 ... redwinemania
  2. 2.
    parmaklamak ya da ellemenin tatmin etmemesi halinde başvurulan yöntem.
    1 ... pimpirikli meyhor