1. 1.
    Toplum tarafından dışlanmanıza sebeptir.
    -1 ... kudurtanbazlama