1. 1.
    Kıble yönünü göstermek için, bulunulan yere göre özel işareti olan pusula.
    ... martyns