1. 1.
    sumerlilerin, şehir devletleri olarak teşkilatlandıkları aşağı mezopotamya ya verdikleri isim.
    1 ... katalonyadankatalanjaponkatalo