1. 1.
  karahanlı türkçesi 11 ile 13. yüzyıl arasını kapsar. devirde çok önemli eserler verilmiştir.
  divan-ı hikmet-ahmet yesevi
  atabet'ül hakayık-edip ahmed bin yükneki
  divan-i lügat-ıt türk-kaşgarlı mahmud
  kutadgu bilig-yusuf has hacip
  #883468 :)
 2. 2.
  merkezi doğu türkistan'ın kaşgar şehridir. islamiyetin kabulüyle birlikte türkçe'ye başta arapça ve farsça olmak üzere çok sayıda yabancı sözcük girmiştir.
  #1275119 :)
 3. 3.
  türkçe'nin şekil ve öz bakımından en zengin çağlarından birini yaşadığı dönemde asya'da kurulan ilk türk-islam devleti karahanlılar tarafından kullanılan dilin adı...

  uygurların varisi olarak kabul edilen karahanlılar; göktürk, uygur-karluk, ve oğuz-kıpçak türkçesi'ni karahanlı türkçesi adı altında birleştirerek dönemin dil bütünlüğünün sağlanmasında etkili olmuşlardır.karahanlı türkçesi ileride çağatay türkçesi'nin de temellerini oluşturmuştur.karahanlıca hakaniye lehçesi olarak da adlandırılır...
  #1275247 :)
 4. 4.
  orta türkçe dönemidir çünkü eski türkçe olarak bilinen köktürk ve uygur lehçelerinden fonetikolarak farklıdır. bu değişim nedeniyle orta türkçe dönemine girilmiştir. zaten dilde görülen değişiklik yapı değil, ses değişikliğidir. lehçelere ayrılmadan önce ki döneme ise; müşterek orta aysa türkçesi adı verilmiştir. orta türkçe: karahanlı, harezm, kuman-kıpçak ve çağataydan oluşmaktadır.
  karahanlı türkçesi; türk boyunun değil devletin adıdır. hakaanların ünvanı olduğu için "hakaniye devleti" olmuştur. 11 ve 12. yy doğu ve batı türkistan'da kullanılmış ilk "islami türk orta asya edebi yazı dilidir." genelede uygur türkçesinin devamı olduğu yönündedir ama bir yandan da karahanlı, uygur devletini oluşturan türk etnik yazısı ayrılıkları vardır. ayrıca karahanlı türkçesi islam medeniyeti alanını temsil eden bir yazı dilidir. işte iki dil arası fark bunlardır. türklerin kaşgar bölgesine gelmesi sonucu islamiyetle tanışmışlardır. karahanlıları oluşturan etnik gruplar: çiğiller, türkeşler, yabakular, basmiller, argu, ve karluklardır.
  #3192077 :)

karahanli turkcesi ile alakalı başlıklar