bugün

(bkz: kabala)
yahudilerin yazılı olarak konulmuş olan tanrısal yasaları yanında ağızdan ağza geçen dinsel buyrukları ibrani felsefesinin ve söylence yazılarının toplamı.
yahudi ezoterik öğretisi.
Manevi dünyaya çalışmak için bir araçtır. Yahudiler tarafından konulmuştur.
müslümanın hadisleri gibi şey sanırsam.
Müslümanların tasavvuf'unun veya Hristiyanların gnostisizm'inin paraleli.
'deccal' yaratığının çıktığı kitaptır.
'alma'manasına gelen kabbala bir yahudi ezoterik öğretisidir.
Kabbala (ibranice: קַבָּלָה , kelime manası: "alma" olan), değişmeyen, ebedi ve gizemli Ein Sof (Ebedî, her şeyden önce olan-Tanrı ) ile ölümlü ve sonlu evren (ve onun yaratılışı) arasındaki ilişkiyi açıklamayı amaçlayan ezoterik Yahudi öğretileridir.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.