1. 1.
    "gitgide, artan düzeyde" anlamlarına gelebilen kalıp.
    ... infandous