1. .
  cumhuriyet halk partisi'nin yöneticilerinin kendilerini "antidemokrat" olmakla suçlayan kesimin bu suçlamalarını ortadan kaldırmak için 1957 yılında chp'nin 14.kurultayında yayınladıkları bildirgedir.

  - anti-demokratik yasalar kaldırılacaktır.
  - devlet başkanlığı tarafsızlığa kavuşturulacaktır.
  - iknci meclis kurulacaktır
  - yargı denetimi tüm idari tasarrufları kapsayacaktır.
  - yasama organının yürütme üzerindeki denetimi aktif hale getirilecektir.
  - anayasa,halk egemenliği,sosyal devlet anlayışı,hukuk devleti ve toplumsal güvenlik esaslarına bağlı kalınacak şekilde değiştirilecektir.
  ... stratosfer