1. 1.
    başka bir istasyondan televizyon programına yapılan nakildeki gecikme.
    ... some water and some sugar