1. 1.
  (bkz: gabin)
  ... painkiller
 2. 2.
  Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması halinde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hileli iflasın varlığı için;

  a) Alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetinde olan malların kaçırılması, gizlenmesi veya değerinin azalmasına neden olunması,

  b) Malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının ortaya çıkmasını önlemek için ticari defter, kayıt veya belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi,

  c) Gerçekte bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı halde, sanki böyle bir ilişki mevcutmuş gibi, borçların artmasına neden olacak şekilde belge düzenlenmesi,

  d) Gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla veya sahte bilanço tanzimiyle aktifin olduğundan az gösterilmesi Gerekir.

  - takibi şikayete bağlı değildir.

  - zamanaşımı süresi 15 yıldır.

  - ağır ceza mahkemesi görevlidir.

  - * hileli iflas tck. md. 161'de, gabin ise bk. md. 21'de düzenlenmiş iki farklı hukuki kavramdır.

  gabin; Bir akitte ivaz lar arasında açık bir orantısızlık bulunduğu takdirde, eğer mutazarrir ın muzayaka halinde bulunmasından veya hiffet inden yahut tecrübesizliğinden istifade suretiyle gerçekleştirilmişse, mutazarrır bir sene içersinde sözleşmeyi feshettiğini beyan ederek verdiği şeyi geri alabilir.
  Bu müddet, sözleşmenin inikad ından itibaren işlemeye başlar.
  3 ... ditty
 3. 3.
  (bkz: malvarlığına karşı işlenen suçlar)
  1 ... ditty
 4. 4.
  (bkz: taksirli iflas)
  ... ditty
 5. 5.
  Alacaklılarını zarara sokmak amacıyla hileli işlemler yaparak gerçekleştirilen iflastır.
  1 ... lilith
 6. 6.
  bu yolla iflas edenlerin itibarı iade edilmez ve bunlar avukatlık yapamazlar.
  2 ... otherside87