bugün

Helenistik Yahudilik, Yahudi dini ile Eski Yunan kültürünün sentezi olan bir Yahudilik meşrebiydi makedonyalı kral iskender'in fetihleri sonrası MÖ 4. yy'ın sonlarında kurulan iskenderiye ve Antakya, Roma imparatorluğu'nun yıkılışına kadar olan dönemde, Helenistik Yahudiliğin merkezleriydi. Helenistik Yahudilik, ikinci Tapınak Dönemi’nde Kudüs’te de mevcuttu. Bu dönemde, geleneksel Musevilik taraftarları yahudiler ile Helenistik musevilik taraftarı yahudiler, çatışma halindeydiler.

Helenistik Yahudilik, 2. yy civarında yok olmaya başladı. Bunun sebepleri tam olarak bilinmemektedir. Sebebi, Antakya’daki grekçe nın koini lehçesini konuşan topluluğun zamanla Hristiyanlığın içinde erimesi ya da marjinalize olup silinmesi olabilir.
görsel