bugün

bu plan tipindeki bazilikaların içi, sütun dizileri ile neflere ayrılmış dikdörtgen salonlardır. ortadaki nef yan neflerden daha yüksek tutulmuş, doğu yönünde ise ayinlerin yönetildiği yarım kubbe ile kapatılmış bir bölüm yer almıştır. bu tipe örnek olarak istanbul studios manastır kilisesi, demre (antalya) aziz nicolaus kilisesi ve efes (izmir) meryem ana bazilikası sayılabilir.