1. .
    Kırım Hanlarından şahbaz giray'ın oğlu Halim giray'dır(1772-1824).Halimi mahlasıyla ve batı oğuzcasıyla şiirler yazarak meşhur olmuştur. Kadiri tarikatına mensuptur. Divan ve Gülbin-i Hanan gibi eserleri vardır.
    ... ikaperno