bugün

sanırım çocuğun anne karnına düştüğü andan ölüme kadar hatta bazı durumlarda ölümden sonra da devam eden ehliyettir..
Sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan ölüm anına kadar olan dönemde herkesin sahip olduğu medeni haklardan (evlenme, mülk edinme vb.) yararlanma yeteneği.
haklara ve borçlara sahip olabilme durumdur.
genellik ilkesi (her insanın hak ehliyetine sahip olması) ve eşitlik ilkesi (eşit şartlarda olanlara eşit işlem) olmak üzere iki temel ilkeye sahip; hak ve borç sahibi olabilme iktidarıdır.
kişilerin hak sahibi olabilme ve borç altına girebilme ehliyetleridir.
anne karnındaki ceninin bile sağ doğmak şartı ile hak ehliyeti vardır.
eğer kadın hamile iken eşi ölür ise miras paylaşımı için bebeğin doğması beklenir.
bebek sağ doğar ise miras bambaşka , sağ doğmaz ise miras bambaşka paylaştırılır.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.