bugün

Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse) dövün.
"Onlar, inananlar ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur." 13/RA'D-28
(Ey Resûlüm!) De ki:
Eğer duânız olmasa, Rabbim size ne diye ehemmiyet versin?

Furkan Suresi (77. Âyet)
görsel
Bu ayet beni ümitlendiriyor.
“Ey insanlar! Muhakkak ki biz, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve sizi millet millet, kabile kabile yaptık ki, tanışıp kaynaşasınız. Allah katında en şerefliniz Ondan en çok korkanınızdır.”
(Hucurat suresi, 13)

Edit: ırkçı kardeşim bak sen gayrimüslimsen anlarım, he müslümansan oku. Tengri sonumuzu ucmağ eder inşallah.
ALLAH kuluna yetmez mi? Seni O'ndan başkalarıyla korkutuyorlar. ALLAH kimi saptırırsa ona bir yol gösteren bulunmaz.

(bkz: zümer suresi)
Dünyanın sonu elbette gelecektir. Herkes yaptığının karşılığını görsün diye Ben nerdeyse onu gizleyeceğim. (taha suresi, 15)
görsel
Allah katında kımıldayıp debelenen canlıların en kötüsü, inkara saplanıp da bir türlü iman etmeyenlerdir.

(bkz: enfal suresi)
inananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.”

(Nûr, 19)
görsel
(bkz: yanacaz)
"Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. iyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğrucu) diye kaydedilir. Yalancılık yoldan çıkmaya (fucûr) sürükler. Fucûr da cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı (kezzâb) diye yazılır".

Buhâri, Edeb 69; Müslim, Birr 103-105. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 80; Tirmizi, Birr 46; ibni Mâce, Mukaddime 7; Dua 5
Bakara 28.
Siz cansız (henüz yok) iken sizi dirilten (dünyaya getiren) Allah'ı nasıl inkâr ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda O'na döndürüleceksiniz.
oku yaradan rabbibin adıyla oku.
meryem suresi 59
onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki namazı zayi ettiler yakından gayyayı boylayacaklardır .
17/iSRA-32:Zinaya yaklaşmayınız! Zira o, hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur.
Evla leke fe evla. Gerektir o bela sana gerek.
nahl suresi 90. ayet

muhakkak ki allah, adaletli olmayı ve ihsanı ve akrabalara vermeyi emreder. ve fuhuştan, münkerden (allah'ın yasakladığı şeylerden) ve azgınlıktan (hakka tecavüzden) sizi nehyeder. böylece umulur ki siz, tezekkür edersiniz diye size öğüt veriyor.

cuma hutbesinin sonunda okunur.
Sümmes sebila yessarüh.(yol ona kolaylastirıldı)
"o halde, ancak rabbine kul ol, rabbin rızası için namazını kıl, ancak onun adına kurban kes." kevser suresi-2
(Rabbimiz!)ancak sana kulluk eder ve ancak senden medet umarız.(fatiha-5).
Rahman ve rahim olan allahın adıyla. Allaha güven, dost ve dayanak olarak allah yeter. -Ahzab suresi 3.ayet
insan, kendisinin kemiklerini biraraya toplayamayacağımızı mı sanır?
Evet, bizim, onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.
Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. [(93/DUHÂ-3]
Gündemdeki Haberler