1. 1.
    yapılması düşünülen bir eylemin, aksamadan, düzgün bir şekilde gerçekleşmesi ve amacına ulaşması için hazırlanan yazılı ya da sözlü plan.
    #298523 :)
  2. 2.
    Kısa dönem içinde nelerin yapılması gerektiğini, bunları kimlerin, ne zaman, nerede ve nasıl yapacağını, yürütme sorumluluğu ve onay yetkisinin kimlerde olduğunu, kime bilgi verileceğini ve kimlerden destek isteneceğini belirten kararlar dizisi.
    #1057894 :)