1. 1.
    aşırı derecede, geri dönüşümü olmayan cahillik durumu.

    Türk milletindeki cehalet seviyesini tanımlar.
    3 ... sanfransiscodaki boynuzlu