1. .
  "ben,
  bilim doktoru ünvanını aldığım şu anda,
  yükümlü olduğum bilimsel sorumlulukların bilincinde olarak,
  eğitim ve öğretimim boyunca edindiğim bilgileri,
  dil, inanç, ırk, milliyet ve sosyal ayırım yapmadan,
  en iyi biçimde, insanlık yararına kullanacağıma,
  tüm ilişkilerimde ve çalışmalarımda,
  bilimsel onurun zedelenmemesi ilkesine bağlı kalacağıma,
  namusum üzerine and içerim."

  şeklinde olan,
  doktorasını veren bilim doktorlarının, artık huzur içinde içecekleri anttır.
  ... wad ar yu tolking ebat yu