1. 1.
  "
  Diploma Ekini, çok konuşulan bir Avrupa dilinde, ücretsiz olarak diploma ile birlikte her bir öğrencisine kusursuz veren yükseköğretim kurumlarına Avrupa Komisyonu tarafından Diploma Eki Etiketi verilir. Bologna kararlarına imza koyan her ülkeden yükseköğretim kurumları DE Etiketi için başvuruda bulunabilir.

  DE Etiketi başvurularında kurumların, başvuru formu ile birlikte doldurulmuş DE örneklerini, kamuoyuna ve öğrencilerine tanıtım amaçlı hazırladıkları broşürü, yine tanıtım amaçlı duyurularını içeren web bölgesi adreslerini vermeleri, diploma ekini tüm öğrencilerine çok konuşulan bir Avrupa dilinde ücretsiz verdiklerini teyit etmeleri gerekmektedir.

  DE Etiketi başvurusu her yıl 1 Kasım tarihine kadar doğrudan Avrupa Komisyonu'na yapılır. DE Etiketi, kabul edilen yükseköğretim kurumları için üç yıl süre ile geçerlidir.

  Avrupa Komisyonu'nun diploma eki açıklaması aşağıdaki web adresinde bulunmaktadır:

  http://europa.eu.int/comm...ual/recognition/ds_en.pdf
  "

  (kaynak: http://www.uludag.edu.tr/diplomakriter.htm)
  ... bl
 2. 2.
  türkiyede veren üniversitelerin isimlerine ve kalitesine bakınca (bilkent, sabancı ve odtü hariç...) pek de bir halta yaramadığı anlaşılacak hede
  ... ozz le grand