1. 1.
    aslında "değil mi"dir. *
    1 -1 ... abhartach lynch
  2. 2.
    aslında "deel mi"dir, şehre uğrayınca biraz yumuşamıştır o kadar.
    ... dntpnc