1. 1.
    konusu önermenin özellikleri, önerme türleri ve önermeler arasındaki karşıolum ilişkileri olan, organon'un hazırlık kısmı içinde yer alan aristoteles eserlerinden biridir. türkçeye "önerme üstüne" ya da "yorum üstüne" olarak çevrilebilir.
    ... ersozmd