Advertisement

 1. 1.
  hangi kafayla yazıldı bilmiyorum ama abdurrahman dillipak isimli vakit yazarının yazısında bulunan ve özetle 431 sayılı kanunda "Hilafet, hükümet ve cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen mündemiç olduğundan" ifadelerinin geçtiğini belirterek, cumhuriyetin görevininin islamı korumak olduğunu belirttiği yazı.

  yazının ilerleyen kısımlarında akp hakkında kapatılma davasının din odaklı parti olduğu için değil, islamı koruyamayan, hilafeti getiremeyen parti olduğu için kısaca kendi iddia ettiği olayı gerçekleştiremeyen parti olduğu için dava açılması gerektiğini söylüyor.

  http://www.habervaktim.com/yazaroku.php?id=3872

  yazar bu yasanın devrim yasası olduğunu ve değiştirlemeyeceğini yazısına ekleyip genç müminleri heyecanlandırırken, aynı yasanın hilafeti kaldırdığını ve devrim yasalarıyla devletin resmi dini olmayıp laiklik ilkesinin getirildiğini unutuyor. kendi çapında eğleniyor.
  -1 ... asil en optimist pesimist