1. 1.
    under the dome adlı romanın geçtiği ve kitaptaki kubbenin kapattığı kasabadır.
    3 ... noktayi koyan adam