1. .
  iki serseri var:
  Birinci serseri
  köprü altında yatar,
  sularda yıldızları sayar geceleri..
  iki serseri var:
  ikinci serseri
  atlas yakalı sarhoş sofralarında
  Bağdatlı bir dilencinin çaldığı sazdır.
  Fransız emperyalizminin
  idare meclisinde ayvazdır.

  Ben:
  Ne köprü altında yatan,
  ne de atlas yakalı sarhoş sofralarında
  saz çalıp Arabistan fıstığı satan-
  -ların
  şairiyim;

  topraktan, ateşten ve demirden
  hayatı yaratan-
  -ların
  şairiyim
  ben.

  iki serseri var:
  ikinci serseri
  yolumun üstünde duruyor
  ve soruyor
  bana:
  "PROLETER
  dediğimin
  ne biçim kuş
  olduğunu?"

  Anlaşılan
  Bağdadî şaklaban
  unutmuş
  Mösyö kimle beraber
  Adana-Mersin hattında o kuşu yolduğunu...

  iki serseri var:
  ikinci serseri
  pencerelerden bir gölge gibi girer
  geceleri..
  iki serseri var:
  ikinci serseri
  halkın alınterinden altın yapanlara
  kendi kafatasında hurma rakısı sunar.

  Ben hızımı asırlardan almışım,
  Bende her mısra bir yanardağ hatırlatır.
  Ben ki halkın ne alınterinden on para çalmışım
  ne de bir şairin cebinden bir satır...

  iki serseri var:
  ikinci serseri
  meydana dört topaç gibi saldığım dört eseri
  sanmış ki yazmışım kendileri
  için.
  Halbuki benim
  bir serseriye hitap eden
  ikinci yazım işte budur:
  Atlas yakalı sarhoş sofralarının sazı
  Fransız sermayesinin hacı ayvazı
  bu yazdığım yazı
  örse balyoz salanların şimşekli yumruğudur
  katmerli yağ yağ ensende
  Ve sen o kemik yaladığın
  sofranın altına girsen de
  -dostun KARAMAÇABEY gibi-
  kaldırıp kaldırıp yere çaaal-
  mak için
  canını burnundan aaal-
  mak için,
  bulacağım seni..
  Koca göbeklerin Russel kuşağı sen,
  sen uşşşak murabbaı,
  sen uşşşak mik'abı
  satılmış uşşakların uşşşağı sen!

  Nazım Hikmet
  ... mosquito queen