1. 1.
  Mecusi, yani ateş tapımı inancındayken 10. yüzyılda Müslüman olup Şii mezhebine bağlanan Büveyhoğulları, Abbasi halifeliği dahil hemen bütün
  islam hükümdarlarının ordularında görev alan bir kabile.
  Zamanla safında çarpıştıkları devletlerin yönetim kademelerinde görev alan Büveyhiler, siyaset sahnesine 945 yılında Bağdat'ta çıktılar. iç karışıklıkları bastıramayan Abbasi halifesi Müstekfi Billah, askeri güç olarak Büveyhileri şehre davet etti ve liderlerine emirlik dahil çeşitli unvanlar verdi.
  Büveyhiler Bağdat'ta öyle bir terör havası estirdiler ki gerçekten kısa sürede karışıklık yatıştı, herkes gölgesinden korkar oldu. Halifenin kendilerine, 'işiniz bitti' demesinden korkan Büveyhiler, bir gece ani bir kararla onu tutuklayıp gözlerine mil çektiler (gözün kızgın şişle kör edilmesi) ve Billah'ın yerine kendi seçtikleri Mutilillah'ı getirdiler. Büveyhiler Şii'ydi, Abbasi hilafetiyse Sünni mezhebini temsil ediyordu.

  kaynak:http://www.radikal.com.tr
  1 ... diyonsos
 2. 2.
  Büveyhoğulları,büweyhid,buyid gibi isimlerle de anılan irani hanedan nasturi hristiyan ve zerdüştlüğe tapan büveyhiler 10. Asırda şii islam dinine inandılar 945 yılında ciddi anlamda tarih sahnesine çıkarak halifeye yardımcı oldular sonradan o kadar güçlenmiştir ki halifenin gözüne mil çekmeye kadar işi götürmüşlerdir

  Tarihleri boyunca gazneli ve b.b.selçuklu gibi devletler ile savaşan hanedan günümüz güney iran,ırak ve uman da hüküm sürmüştür b.selçuklu hükümdarı tuğrul bey tarafından yıkılmış ve orduya alınarak malazgirt sonrası türkler ile anadoluya gelmişlerdir

  Günümüz zazaların atalarıdırlar.
  2 ... kama tarkan dondu
 3. 3.
  buveyhiler

  Nedense iran 'ın guneyini alan otomatikman uman i da alıyor amk.
  4 ... lin kuei