1. 1.
    ilkokul terklerin '' bukalemun '' u okuyuş şekli.
    ... lavabotuar
  2. 2.
    (bkz: hebele hübele gak guk)
    ... asuregibisurat