1. .
    aleksandr puskin oyunudur.
    ... yasakani