1. 1.
    şekli olmayan ya da şekli bozuk olan, eğri büğrü, göze hoş gelmeyen, şekilsiz, şemalsiz.
    1 ... asiti kaçmış kola