bugün

ne zaman sorusuna alternatif cevap olan, istklal marşı'nın bir dizesi.

doğacaktır sana vadettiği günler hakk'ın,
belki yarın, belki yarından da yakın.