1. 1.
  Yukarıda belirtilenlerden farklı bir anlam için;

  http://bais.bilkent.edu.tr
  ... dreamcatcher
 2. 2.
  Bâ'is : Öldükten sonra dirilten
  Al-Ba'ith : The Resurrector who brings the dead to life, and raises them from their tombs.

  Cenab-ı Hak buyuruyor:
  "Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz." (1)

  "Ancak dinleyenler icabet eder. Ölüleri, onları da Allah diriltir. Sonra O'na döndürülürler." (2)

  "Ölüden diriyi, diriden de ölüyü O çıkarıyor; yeryüzünü ölümünün ardından O canlandırıyor. işte siz de böyle çıkarılacaksınız." (3)

  * Öldükten sonra tekrar dirilmeye "ba'su ba'de'l-mevt" denir. islam'ın altı iman esaslarından biridir.
  * Her müslümanın, Allah'ın kıyamet günü ölüleridirilteceğini, onlara yeniden hayat vereceğini ve tekrar yaratacağını bilmesi zorunludur. Yüce Allah Yasin suresinde inkarcılarla inananların yeniden diriliş karşısındaki tavırlarını bize şöyle haber vermektedir.
  o Onlar: "Eyvah başımıza gelenlere! Mezarımızdan bizi kim kaldırdı? O Rahmân'ın vaad buyurduğu işte bu imiş. Gönderilen peygamberler de doğru söylemişler" derler." (4)
  * Hiç şüphesiz Allah, kıyamet günü bütün ölülere haya verecek, kabirlerde olanları diriltecek ve onları yaptıklrından sorguya çekecektir.
  * Çevremize baktığımızda her sonbahar tüm doğanın bir nevi 'ölüm' yaşadığına şahit oluruz. Bu 'ölüm' bütün bir kış mevsimi boyunca da sürer. Ancak ilkbahar geldiğinde ağaçların kupkuru olmuş dallarında yeniden rengarenk çiçeklerin, yemyeşil yaprakların çıktığını görürüz; tüm doğanın canlanarak yeşillendiğini fark ederiz. Üstelik bu 'ölümden sonra diriliş' binlerce senedir hiç aksaklık göstermeden devam eder. (9)
  * Tenbih : Kul, Allah'ın bu ismini öğrenince kendisini ve ailesini cehaletten kurtarmak için gerçek hayatı oluşturan ilim ve bilgiyi elde etmeye çalışmalıdır. Böylece kalbi yakînle (kesin bilgi) ile, dili zikirle ve azaları salih amellerle hayat bulur. Allah, aziz kitabında bilgi sahibi olanlarla bilgisizleri, dirilerle ölülere benzetmektedir."Ölü iken kalbini diriltip, insanlar arasında yürürken onunu aydınlatacak bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, karanlıklarda kalıp çıkamayan kimsenin durumu gibi midir?" Kuşkusuz bir kimseyi cehaletten kurtarıp bilgi sahibi yapmak, ona yeniden hayat verek ve daha güzel bir hayata kavuşturmak demektir. insanlara ilmi ile faydalı olan ve onları Allah'a davet eden herkesin bir nebze de olsa bu tür diriltmede payı bulunmaktadır. Ancak bu peygemberlerin ve onların gerçek vrislerri olan alimlerin ulaştığı bir mertebedir. bu açıktır ve bu konuda herhangi bir ihtilaf yoktur. (7)
  * Bu ismi şerifi 573 defa okuyanın işleri düzelir, maksat ve meramına erişir. (Allahulalem)

  Kaynaklar:
  1) Bakara, Baqara, 56
  2) En'am, An'am 36
  3) Rum, 19
  4) Yasin, 52
  5) En'am 122
  6) Islam City
  7) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
  8) Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
  9) Allah'ın isimleri, Harun Yahya, Vural Yayınları, 2000
  ... dindar yazar
 3. 3.
  Peygamberler gönderen, Mahşer Günü mahlukatı diriltip kabirlerinden çıkaran, sebep ve vesile olan.
  ... bioboi
 4. 4.
  allah'ın 99 isminden biridir ve "Ölüleri yeniden yaratan" demektir.
  ... turkmen balasi