1. .
    iki kavramdan herbiri diğerinin hiçbir bireyini kapsamıyorsa bu kavramlar ayrıktır.
    ... gonulcelen