1. 1.
    Asil erkek ve asi erkek,
    Asil araba ve asi araba ..
    Vs...

    Gibi versusların genel başlığıdır.
    1 ... filmler ve filimler